Privacyverklaring
Rob Beeren Body Coaching

Privacy verklaring van Rob Beeren Body Coaching

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens worden nooit en te nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt!
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

Over ons

robbeeren.nl wordt beheerd door Rob Beeren Body Coaching VOF
Onze gegevens zijn: Rob Beeren, Corvus 37, 5527 EC Hapert en Samira Beeren, Corvus 37, 5527 EC Hapert KvK: 66161541

In deze privacyverklaring van Rob Beeren Body Coaching omschrijven we o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken voor welke doeleinden.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het inschrijfformulier gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Rob Beeren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • gezondheidsgegevens

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in Laposta en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
Onze behandelende therapeuten / coach hebben als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw klantnummer en/of geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Preventie gezond leven / voedingsadvies – BGN-gewichtsconsulent

Jouw gegevens op robbeeren.nl

Wanneer je bent ingeschreven voor onze mailing(s), een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop / inschrijving hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en wordt niet bewaard.
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Laposta. De servers van Laposta zijn gevestigd in Nederland. Meer informatie over het privacybeleid van Laposta vind je hier.
Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis download met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Website bezoekers:
 • IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
Klanten die zich registreren:
 • Naam contactpersoon (verplicht) : om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
 • Naam klant (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
 • Adres klant (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
 • E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een voor verdere correspondentie.
 • Telefoonnummer (niet verplicht) : om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.
Gegevens die worden gegenereerd via de website:
 • Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.
 • Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Andere gegevens
 • Inhoud van eventuele (e-mail) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via ons Facebook, Instagram en LinkedIn account: om met u te corresponderen.

Aan wie geven jullie mijn gegevens door?

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:
 • Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • Accountant / boekhouder. De gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
 • Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
 • Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de EER?

Nee, jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

Plaatsen jullie Cookies?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op jouw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van je gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar. Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat je dan niet langer gebruik kunt maken van je account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

Kan deze Privacyverklaring veranderen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 14 november 2020. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.